My jsme Zvuk Vesmírného Stromu Života

Výběr léčivých hudebních nástrojů pro Celostní Muzikoterapii - zamyšlení I.

03.03.2013 03:03

Hudba je tajemný klíč k vibrační paměti, klíč k odemykání pokladů uložených v našem srdci. Tóny v hudbě nám mohou přinést zpět naše hluboce uložené a zapomenuté věci.

Každá nemoc je hudební problém, léčení dosáhneme přirozenou harmonickou Hudbou. Člověk je sám o sobě dokonalý hudební nástroj, nepřetržitě vysílající fyzické a duchovně-duševní vlny, zvuky. Zvuk má obrovskou, naší kulturou nedoceněnou moc, moc Tvůrčí, uzdravující, ale i moc negativní a ničící. Zvuk, Mysli, Slovo může v našich životech změnit vše..

Každý člověk v daném čase a prostoru potřebuje svůj Zvuk a Vibrace. Sám o sobě je jen Zvukem, Zvukem Stvořeným Vesmírným Stromem života. Potřebujeme  v současné přetechnizované a stressem vyplněné době doplnit kvalitní frekvence, frekvence, jež korespondují s Frekvencemi Stvoření.  K tomu je vhodný jakýkoliv kvalitní nástroj s harmonickým zvukovým spektrem a hudba. Každý člověk je vibrační originál, který se více nebo méně vzdálil od Pulsace a resonance s Tvořícími uzdravujícími vibracemi Vesmírného Stromu života.

Hudba a nástroje laděné na A1=432 Hz má výrazně relaxační a léčebné účinky na člověka, otevírá srdce a spojuje nás s vibracemi Universa. Tato vibrace nás ladí s Universem a Matkou Zemí. Nástroje je vhodné, pokud je to možné ladit na základní frekvenci Vesmíru 432 Hz. Tato frekvence referenčního tonu A je odvozena z Platonského roku, trvajícího 25 920 let. Platonský rok je doba během které Sluneční soustava projde všemi znameními zvěrokruhu a jsou z něj odvozeny všechny základní přirozené vibrace, cykly a tvary projeveného Vesmíru a organismu člověka. Z Platonských vesmírných cyklů je odvozeno Pythagorejské přirozené ladění (na rozdíl od ladění temperovaného) a hudební intervaly. Alikvotní řada navazující na tonové ladění v přírodních intervalech nám může poslytnout chybějící frekvence a organizační struktury respektující Zákony Vesmíru. Frekvence vytvářené dle Zlatého řezu nám umožnují rezonovat se zvukem Matky Země a s Rytmy Vesmírného Stromu Života. Zvuk frekvence 432 Hz rezonuje s lidmi a s hudbou vesmíru, resonuje s planetami, planetárnámi systémy, galaxiemi. Hudební nástroje a hudba řady velkých kultur a přirozeně laděné nástroje souzní a harmonizuje naše fyzická a energetická těla. V některých kulturách existují i ale jiné referenční frekvence, např.438 Hz, 433 Hz.



Některé nástroje umožnují i výrazné rozšíření alikvotní řady i pod základní ton nástroje a umožnují nám hlubokými frekvencemi doplnit naše těla. Každý kvalitní nástroj obsahuje harmonické alikvotní frekvence, pouze u některých jsou více zvýrazněny některé harmonické složky. Každý kvalitní nástroj je léčivý, nejvíce našemu tělu poslouží nástroje laděné v přírodním ladění (většina nástrojů v současnosti v hudebním světě je vmírně rozladěném temperovaném ladění).

 

Některé koncepty bohužel preferují jen určitou, úzce omezenou skupinu nástrojů, a to je myslím na škodu celé věci. Vibrace a Zvuk jsou božského původu a člověk nemůže posuzovat a rozhodovat co je dobré a co ne. Stačí mít otevřená Srdce a mohou se dít Zázraky.

Pravidelným cvičením (i na jednoduchý hudební např.přirozeně laděný nástroj, vlastní hlas...) se můžeme naučit vyvolávat fyziologické a duchovní změny v sobě samých a i v druhých lidech např.pouhou změnou zabarvení hlasu, nebo využitím témbru hudebních nástrojů. Jako zdroj energie můžeme zvuk využít nejen ke změně vědomí, může ním také pomoci odhalit příčinu fyzického problému skrytém v jiných energet.hladinách. Jeho působením se zlepšuje naše schopnost koncentrace, relaxace, zdokonalí se naše poznávací a tvořivé schopnosti, zvýší se uvědomění duševně-duchovních stavů. Čím častěji jsem vystaveni blahodárnému působení pro nás vhodných zvuků, tím pozitivnější a trvalejší účinek budou mít na náš fyzický a energetický systém. V každém z nás existují všechny energie a vibrační frekvence Universa. Pokud se nám podaří opět nastolit ve svých energetických systémech původní frekvenční vzory Stvoření, otevřou se nám možnosti v nás skyryté, které si ani neumíme představit.

Nejvyšší cíl hudby je spojit naši Duši se svou božskou přirozeností, s vibracemi Vesmírného Stromu Života.

Jarek Galáš

www.vrytmu.cz

 

Kontakt

Léčení zvukem - Muzikoterapie - Ing.Jaroslav Galáš

vrytmu@vrytmu.cz

Olomouc, ČR

+420775302166

www.vrytmu.cz
www.celostni-muzikoterapie.cz

Veškerá textová a obrazová práva na stránkách Léčení Zvukem vyhrazena.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Gruenewiese86  ©Veškerá práva vyhrazena.

Léčení Zvukem - Jaroslav Galáš