My jsme Zvuk Vesmírného Stromu Života

Vesmírný Strom života a životní Vibrace

01.03.2013 03:01

Hudba, která je v souladu s Vesmírným božským plánem, s Vibracemi Vesmírného Stromu života, posiluje všechny formy krásy a harmonie, regeneruje naši fyzickou i jemnohmotnou energetickou úroveň.

Člověk a celé lidstvo se začíná po mnoha tisíciletích své existence, během obrovských změn, které nastaly v jeho evolučním vývoji na Matce Zemi, odklánět od svého přirozeného bytí a ocitá se ve stavu věčného „boje“ o přežití Země a přežití člověka. Začíná svou činností výrazně ovlivnovat a narušovat energetické pole Země a následně energetická pole celého Vesmíru. Nastal Čas, kdy je třeba vzít Osud do svých rukou, obnovit v sobě opět přirozené proudění vnitřní energie, vydat se na cestu duchovního naplnění věku Vodnáře, vydat se na Návrat k Rytmům Vesmírného Stromu Života. Čím více lidí bude znát alternativní léčebné metody, prakticky používat je v praktickém životě, praktikovat mystické znalosti, tím lepší bude svět okolo a i Bytí každého z nás.

Pracovat se Zvukem, který léčí, energetizuje a harmonizuje nás, naše okolí, náš svět, Vesmír může každý z nás. Nenechme se naší pyšnou kulturou a lidskou společností zahnat do úzkých mantinelů nesvobody a arogance, manipulace a nedejme se kulisami rostoucího hluku okolí svést z Cesty naší přirozené Dokonalosti a harmonických Tvořících Rytmů Vesmíru, jež tady budou i když člověk v evoluci neobstoí.

Společně se můžeme pokusit objevit způsoby, jak používat metody léčení a samoléčení pomocí Rytmů a zvuků těla, zvuků hudebních i nehudebních nástrojů, zvuků Matky Přírody, Zvuků Universa, Pulsací Vesmírného stromu života. Můžeme zkusit opět pocítit, jak blahodárné a uzdravující na naši psychiku, organismus a energetické systémy jsou jednoduché prostředky, které jsou dostupné každému z nás, a které vylučují manipulaci s naším vědomím, které neustále silněji tvaruje současná egoistická společnost, média a různé školy.

Využijme naše bohaté kulturní prostředí s bohatou dávnou i současnou historii. Jsme kulturní oblast se silnými keltskými a slovanskými kořeny šamanismu, jež jsou hluboce zakořeněny po věky v nás a čekají pouze na naše znovuobjevení a uvedení do života. Pojďme postupně opět nahlédnout do tajů bohaté staré slovanské spirituality, která je naší skutečnou přirozenou, přírodní tradicí. Zkusme opět oživt v sobě energie a vědomí božských bytostí, patřících mezi ochránce našeho národa a našeho slovanského kmene. Pokud se nám podaří společně se napojit na moudrost našich předků a oživit v nás tento magický typ moudrosti, mohou se dít Věci...

Tím, že právě Harmonie a Řád jsou přítomny již v samotných hudebních matematických zákonitostech, je Hudba jedním z nejpůsobivějších a nejdostupnějších prostředků, jež promlouvá přímo k vaší Duši, dokáže pohnout srdcem, rozeznít cit, a rozjasnit a probudit vůli, dokáže Tvořit.

Věřím, že kosmický Dech Hudby vás bude inspirovat, a bude katalyzátorem pro vaše zrození do nového věku Vodnáře.

Jarek Galáš

www.vrytmu.cz

Kontakt

Léčení zvukem - Muzikoterapie - Ing.Jaroslav Galáš

vrytmu@vrytmu.cz

Olomouc, ČR

+420775302166

www.vrytmu.cz
www.celostni-muzikoterapie.cz

Veškerá textová a obrazová práva na stránkách Léčení Zvukem vyhrazena.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Gruenewiese86  ©Veškerá práva vyhrazena.

Léčení Zvukem - Jaroslav Galáš