My jsme Zvuk Vesmírného Stromu Života

Léčivé Harmonizační Zvonkohry - nabídka

20.02.2013 02:20

Léčivé Harmonizační Zvonkohry pro celostní muzikoterapii

Jedná se o poměrně jednoduchý a poněkud opomíjený silný vibrační nástroj. Různé typy harmonizačních zvonkoher a různá ladění zvonkoher (středotonové, Pythagorejské ladění, ladění planetární, čakrové aj.) dokáží dokonale harmonizovat fyzické tělo na buněčné úrovni, vibračně vyčistit a rozšířit naše energetická pole. Vhodný přirozený zvuk způsobuje, že zdravé bunky se posilují a nemocné rychým tempem regenerují. Člověk je sám osobě dokonalý hudební nástroj, nepřetržitě vysílající fyzické a duchovně-duševní vlny, zvuky.

Jde o silný léčebný a harmonizační prostředek s širokým léčivým alikvotním spektrem, dostupný pro každého. Zvonkohry svou konstrukcí umožnují ve větších profilech i rozšíření alikvotní harmonické řady i pod základní ton zvonkohry ( tj.resonují např.na frekvencích o 2 oktávy níže v oblasti 30-60 Hz). Jednotlivé zvony jsou sympatetickou rezonancí vzájemně rozeznívány aniž je na ně udeřeno (např. v základním tonu A obsažená čistá kvinta E rozezní i zvon laděný v E).
Vyrábíme jako jedinní výrobci u nás různé typy, velikosti a ladění trubkových zvonkoher. Délky trubek zvonkoher cca 25 cm až 2,5 m, průměry trubek 16 mm až 100 mm, materiál slitiny hliníku, mosaz (leštěná, lakovaná), měď, nerezová ocel aj. V případě zájmu o výrobu individuální zvonkohry prosím volejte 775302166.

Nástroje jsou laděny dle potřeby na základní frekvenci Vesmíru 432 Hz, déle 440 Hz nebo dle požadavků. Tato frekvence referenčního tonu A1 je odvozena z Platonského roku, trvajícího 25 920 let. Platonský rok je doba během které Sluneční soustava projde všemi znameními zvěrokruhu a jsou z něj odvozeny všechny základní přirozené vibrace, cykly a tvary projeveného Vesmíru a organismu člověka. Z Platonských vesmírných cyklů je odvozeno z pravzoru Pythagorejské přirozené ladění (na rozdíl od ladění temperovaného) a hudební intervaly. Alikvotní řada navazující na tonové ladění v přírodních intervalech nám může poslytnout chybějící frekvence a organizační struktury respektující Zákony Vesmíru. Toto přirozené ladění pokládám za nejvhodnější pro organismus člověka.

- Čakrové léčivé laděné zvonkohry - přesné stroboskopické ladění je provedeno na frekvence lidských energetických center. Slouží pro energetický vibrační stimul na energetické centra člověka, k doplnění chybějících frekvencí a návratu k přirozeným vibračním vzorcům center. Různé velikosti, provedení, materiál (mosaz, měď, slitiny hliníku aj.) a profily trubek.  Další alternativa jsou čakrové laděné dle tonů odpovídající čakrám. V sadě je 7 laděných zvonů.

- Planetární léčivé laděné zvonkohry - ladění je provedeno na frekvence planet naší sluneční soustavy. Slouží pro energetický vibrační stimul člověka, k doplnění chybějícíh frekvencí a k návratu k přirozeným vibračním vzorcům na nás působících planetárních sytémů. Různé velikosti, materiál, profily trubek. V sadě je 7-11 laděných zvonů.

- Orgánové léčivé laděné zvonkohry - ladění je provedeno pro jednotlivé orgány fyzického těla. Slouží pro energetický vibrační stimul  a vyladění fyzických orgánů. Různé velikosti, materiál, profily trubek. V sadě je 15 laděných zvonů.

- Minerálové léčivé laděné zvonkohry - ladění je provedeno na základní minerály a jejich frekvence. Slouží pro energetický vibrační stimul  a doplnění vibrací minerálů do fyzického těla. Různé velikosti, materiál, profily trubek. V sadě je 13 laděných zvonů.

- Zivlové léčivé laděné zvonkohry - ladění je provedeno pro jednotlivé živly - Země. Voda, Ohen, Vzduch, Eter. Slouží pro energetický vibrační stimul  a vyladění se na všechy aspekty živlů. Různé velikosti, materiál, profily trubek. V sadě je 4-5 laděných zvonů.

- Sluneční léčivé laděné zvonkohry - V sadě je 8 laděných zvonů.

- Andělské léčivé laděné zvonkohry

- Oktávové léčivé laděné zvonkohry - sadě jsou 3 zvony, frekvenčně jsou vhodné pro kosterní systém, tkáně

- Kvintové léčivé laděné zvonkohry - zvonkohry jsou laděny v kvintovém okruhu. Cistá kvinta ve Zlatém poměru 3:2 je božský interval s velmi léčivými a harmonizačními účinky pro každého.

- Fibonnaciho ladění ve zlaté vibrační spirále

- Solffegio ladění

- Phytagorejské ladění je provedeno dle základních 8-mi harmonických poměrů mezi tony. Systém ladění je založený na číselném poměru Zlatého poměru 3:2, jednotlivé tony jsou tvořeny kvintovými kroky, kde čistá kvinta je božský léčivý interval . Za dokladovaného tvůrce pythagorejského ladění je pokládán řecký filosof a matematik Pythagoras, ale znalosti jsou mnohem staršího data. Léčebné zvonkohry nabízíme různého provedení. Dále nabízíme spec. zvonkohry laděné v kvintovém okruhu.

- Didymické čisté ladění , pro odvození tónů používá didymické ladění jen kvintu, velkou tercii a oktávu.

LÉČIVÁ HARMONIZAĆNÍ PYRAMIDA - ZVUKOVÁ PYRAMIDA

Zmenšený model Egyptské Cheopsovy pyramidy v měřítku 1:100. Člověk leží uvnitř pyramidy a terapeut nebo léčitel hraje na sadu pentatonických zvonkoher v Pythagorejském přirozeném léčivém ladění v zákadní frekvenci 432 Hz. Zvonkohry jsou zavěšené ve stěnách pyramidy. Pyramidy mají velmi silný synergický účinek energetické struktury pyramidy a vibračních vlnových polí zvonkoher. Pyramidy můžou synergicky propojit energie Matky Země a Rytmy Vesmírného Stromu Života.

Další možností jsou svislé velké zvonkohry, zvukové svislé rámy vhodné pro inerier i exterier. Energetické a vibrační působení pyramidy lze doplnit pro zvýšení účinku i bioenergetickým léčením na úrovních odpovídajících schopnostem léčitele.

Terapeutické harmonizační zvonkohry s přesným frekvenčním stroboskopickým laděním +-1 cent jsou vyráběny na objednávku, ladění je prováděno spec.frekvenční ladičkou, ke zvonkohře je dodávána spec.palička vhodná pro daný frekvenční rozsah a provedení zvonkohry. Závěsy a rám le upravit dle individuálních požadavků. V případě zájmu prosím volejte, jsme jediným výrobcem zvonkoher u nás.

 

Kontakt

Léčení zvukem - Muzikoterapie - Ing.Jaroslav Galáš

vrytmu@vrytmu.cz

Olomouc, ČR

+420775302166

www.vrytmu.cz
www.celostni-muzikoterapie.cz

Veškerá textová a obrazová práva na stránkách Léčení Zvukem vyhrazena.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Gruenewiese86  ©Veškerá práva vyhrazena.

Léčení Zvukem - Jaroslav Galáš